Čas jsou peníze


ÄŒas tu sice běžel vždycky, ale jen málokdy v minulosti mÄ›l takový význam, jaký má pro nás lidi dnes. NaÅ¡i prapÅ™edkové si pamatovali snad jedinÄ› to, kdy nÄ›kudy potáhnou stáda zvěře nebo kdy nÄ›co dozraje, s úsvitem vstávali a po setmÄ›ní chodívali spát, ale pÅ™esnÄ›jší měření Äasu neznali. Protože ho vlastnÄ› nepotÅ™ebovali. ObeÅ¡li se bez nÄ›j.

Jenže úloha takového Äasu postupnÄ› vzrůstala. Až jsme se dostali do dneÅ¡ních Äasů, kdy míváme svůj program rozvržený nejednou i na minuty. A tudíž potÅ™ebujeme možnost takový Äas sledovat. A pro tento úÄel jsme mÄ›li a máme hodiny a hodinky.

staré hodinky

Je pochopitelné, že naÅ¡i dávní pÅ™edkové nemívali digitálky. A po dlouhou poÄáteÄní dobu nemÄ›li taková měřidla Äasu vlastnÄ› ani po ruce. Protože to dost dobÅ™e ani neÅ¡lo. VždyÅ¥ si jenom zkuste pÅ™edstavit, jak nesmyslné by byly dejme tomu pÅ™esýpací nebo sluneÄní hodinky na zápÄ›stí. ÄŒlovÄ›k by se jenom trochu pootoÄil a hned by mu ty sluneÄní ukazovaly Å¡patnÄ›, ÄlovÄ›k by se jenom trochu zachvÄ›l nebo pohnul rukou a už by mu ‚neběžely správně‘ hodinky pÅ™esýpací. A tudíž Å¡lo u podobných zařízení vlastnÄ› jen o statické výtvory. Které navíc mÄ›ly i další nedostatky. Jak je známo, není dráha Slunce po celý rok stejná, takže u sluneÄních hodin docházelo k odchylkám, v noci tyto kvůli absenci svitu nefungovaly, a co se týká tÄ›ch pÅ™esýpacích, musel se jejich majitel starat o to, aby je vždy v příhodnou dobu pÅ™eklopil, jinak se ‚zastavily‘.

A tak se dá mluvit o kvalitním měření Äasu až od doby, kdy se do tohoto zapojila technika. I když pochopitelnÄ› i ta mÄ›la svůj vývoj a nic nebylo od první chvíle dokonalé.

zlaté hodinky

SkvÄ›lé byly ve své dobÄ› tÅ™eba věžní hodiny. Jenže ty tu byly jen pro ty, kdo na nÄ› dohlédli. Nebo aspoň kdo slyÅ¡eli jejich odbíjení. Ale dík následné postupné miniaturizaci se staly podobné, ale menší, hodinky praktickými. A tak lidé mÄ›li své vlastní hodiny doma, pak nÄ›jaké ‚cibule‘ v kapsiÄce vesty a nakonec náramkové hodinky.

A dnes máeo tolik typů hodin, že si vybereme vÅ¡ichni. Velké, malé, stojací i k zavěšení, klasické s ozubenými koleÄky i digitální, bateriové nebo natahující se samostatnÄ› pÅ™i pohybu rukou. A máme pochopitelnÄ› hodinky, které ukazují Äas takový, jaký je, stejnÄ› jako ty podobné tÄ›m sovÄ›tským, na nichž kdysi dokázala hodina ubÄ›hnout už za pÄ›taÄtyÅ™icet minut.