Skvělý relax


Zábava je tady opravdu pro vÅ¡echny lidi, kteří se nechtÄ›jí nudit a chtÄ›jí také nÄ›co dokázat. SamozÅ™ejmÄ›, že nemusí soutěžit, nemusí soutěžit mezi sebou, protože by to bylo potom velice smutné. Já sama vždycky dbám na to, abych se bavila. A vy se možná ptáte, proÄ je zábava anebo klid Äi relaxace pro ÄlovÄ›ka opravdu tak hodnÄ› důležitá. Tak moc důležitá, že se také o tom musí psát například tento Älánek. Já jsem si tento Älánek vybrala hlavnÄ› z toho důvodu, abych poukázala na to, že lidé by nemÄ›li jenom pracovat.

Není nad veselou zábavu.

NemÄ›li by se hlavnÄ› pÅ™etěžovat a mÄ›li by taky umÄ›t relaxovat. Jenom si pÅ™edstavte, kdybyste tÅ™eba pracovali v nÄ›jakém opravdu psychicky nároÄném zamÄ›stnání, kdybyste toho mÄ›li opravdu hodnÄ› a potom byste si nemohli vůbec odpoÄinout, nemohli byste se zrelaxovat nebo navÅ¡tívit kamaráda, nebo nÄ›jaké aquacentrum. To je jedno. Kdybyste se jednoduÅ¡e nemohli bavit, kdybyste stále byli pod nÄ›jakým tlakem. To by bylo potom opravdu hodnÄ› Å¡patné. Víte vůbec, že existuje duÅ¡evní hygiena? A víte, co je to pÅ™esnÄ› duÅ¡evní hygiena? DuÅ¡evní hygiena je to, co jsem tady právÄ› teÄ popsala. Co právÄ› jste nyní pÅ™eÄetli, že se ÄlovÄ›k po nároÄné práci, aÅ¥ už psychické, nároÄné anebo fyzicky nároÄné, že si ÄlovÄ›k musí jednoduÅ¡e odpoÄinout. 

Udržujte se psychicky šťastní.

Musí vÄ›dÄ›t, jak a proÄ relaxovat. Já bych se bez toho vůbec neobeÅ¡la, proto také požaduji, abych mÄ›la vždycky takové zamÄ›stnání a takového zamÄ›stnavatele, který by mi povolil, abych si tÅ™eba klidnÄ› na pÄ›t nebo deset minut nÄ›kde odpoÄinula. NaÅ¡tÄ›stí mám perfektního zamÄ›stnavatele, který mi povolil, že si můžu za tu dobu smÄ›ny na deset minut odbÄ›hnout a odpoÄinout si, nebo se projít ven. Věřte, že i tÄ›ch deset minut opravdu staÄí. Každá minuta ÄlovÄ›ku pomůže se uklidnit anebo zregenerovat a také, aby si pořádnÄ› proÄistil hlavu. Co tÅ™eba pÄ›timinutová svižná procházka?