Kde je onen samet?


MÄ›l jsem svým způsobem Å¡tÄ›stí a svým způsobem smůlu, že jsem dospÄ›l právÄ› v dobÄ› revoluce zvané sametová. A že jsem shodou okolností zrovna v téže dobÄ› nastupoval na vysokou Å¡kolu. A tak jsem onu dobu zažil na vlastní kůži. A věřte mi, že to je pro mne z dneÅ¡ního úhlu pohledu skuteÄnÄ› Å¡tÄ›stí i smůla zároveň. Protože jak jenom nÄ›kdy závidím tÄ›m, kteří zaÄali brát rozum až dlouho poté! A jak naopak jindy závidím tÄ›m, kteří už byli tenkrát natolik vycepovaní socialismem, že si nedÄ›lali plané nadÄ›je! Protože ani ti, ani oni nezažili onu euforickou nadÄ›ji na to, že se to tu skuteÄnÄ› politicky zmÄ›ní k lepšímu. Mladí už nepamatují onu nadÄ›ji, že nám odteÄ budou vládnout jenom ti skuteÄnÄ› nejlepší z nejlepších, a ti starší zase bývali natolik frustrovaní socialistickým režimem nebo se natolik bojící jakýchkoliv razantních zmÄ›n, že si nedÄ›lali iluze. Zatímco moje generace si právÄ› iluze dÄ›lala.

busta politika

Až do onÄ›ch listopadových dní jsem mÄ›l na koleji zarámovaný obrázek docela krásné nahotinky. A zatímco na konci roku 1989 rámeÄek zůstal, ji v nÄ›m vystřídal Václav Havel. A i když to pÅ™ece jenom nebyl můj kandidát na post prezidenta, protože ‚chtÄ›l ukrást naÅ¡emu národu Lucernu‘, akceptoval jsem ho jako nadÄ›ji na pozitivní zmÄ›ny. StejnÄ› jako ObÄanské fórum, od kterého jsem Äekal, že naÅ¡i zemi zmÄ›ní v prosperující tržní spoleÄnost. Ne ve spoleÄnost kapitalistickou, protože to byl zdiskreditovaný pojem, který lidi dÄ›sil, ale v trh, kde bude vÅ¡e fungovat tak, jak to fungovat má.

socha politika

A pak jsem tedy zažíval i vÅ¡echno, co na politické scénÄ› následovalo. Od tehdejších nadÄ›jí až po dneÅ¡ní obraz bídy a utrpení, kterým naÅ¡e politická scéna je. Protože jsme za ta léta onu tržní spoleÄnost sice vybudovali, ale pÅ™esto neztratila na významu slova písní Karla Kryla, která mÄ›la dávno zmizet s komunisty v propadliÅ¡ti dÄ›jin.

Karel Kryl už dávno nežije, socialismus je ten tam, totalitu nahradila demokracie. Ovšem demokracie, která rozkvétá, byť s kosmetickou vadou. A to tou, že ti, kteří kradli po léta, dnes dvojnásobně kradou.