Zvíře a dítě


Myslím si, že zvířata jsou pro ÄlovÄ›ka opravdu perfektním doplňkem, aby se ÄlovÄ›k nenudil nebo aby mohl mít také nÄ›koho rád. Jsou ale také takové rodiny, které tÅ™eba nemají vůbec žádné dÄ›ti nebo jim to nejde a nebo nechtÄ›jí mít dÄ›ti. Takže v takovém případÄ› si například lidé poÅ™izují opravdu zvířata kvůli tomu, aby jim to nahradilo dÄ›ti. Sice na jednu stranu chápu, tÅ™eba když jim nejde mít dÄ›ti nebo se oba oba lidé neplodní, tak to beru, že je naprosto logické, že si lidé tÅ™eba pořídí nÄ›jakého malého pejska nebo koÄiÄku. Místo toho, když nemohou mít dÄ›ti. Nebo by si také mohli adoptovat dítÄ›, ale tÅ™eba se na to necítí, tak si radÄ›ji pořídí zvířátko, což je docela prima.

KoÄky jsou milé.

Já zase  pÅ™edpokládám, že jsou ale zase lidé, kteří nechtÄ›jí mít dÄ›ti, že je to veliká zodpovÄ›dnost a nebo jsou líní na to mít dÄ›ti. Takže tady potom také pÅ™ichází na Å™adu to, že si lidé radÄ›ji pořídí nÄ›jaké zvíře, které je ménÄ› nároÄné, než právÄ› dítÄ›. Abych se pÅ™iznala, tak já jsem také dříve nechtÄ›la mít vůbec žádné dÄ›ti a chtÄ›la jsem mít opravdu velikou smeÄku psů a alespoň dvÄ› nebo tÅ™i koÄky. Jenomže potom jsem otÄ›hotnÄ›la a byla jsem Å¡tÄ›stím bez sebe.

I ovce jsou super.

SamozÅ™ejmÄ›, že jsem svůj sen také neopustila úplnÄ›, ale pořídila jsem si dva velké nÄ›mecké ovÄáky. A když jsem je potom narodilo děťátko, tak i mí pejsci byli rádi. Jsou to opravdu pohodoví psi a jsem ráda, že naÅ¡i pejsci dÄ›lají mému dítÄ›ti chůvu. Ale i tak radÄ›ji nenechávám psy nikdy samotné se svým dítÄ›tem, protože ÄlovÄ›k nikdy neví, co se tÄ›m psům může honit v hlavÄ›. V tomhle jsem opravdu nedůvěřivá a nechápu zase takové lidi, kteří si pořídí nÄ›jakého psa, potom ho tÅ™eba nechávají i se svým dítÄ›tem nÄ›kde o samotÄ›. Pes se může leknout, nebo ho dítÄ› zatahá za uÅ¡i a ihned může být neÅ¡tÄ›stí bohužel na svÄ›tÄ›. Nikomu to nepÅ™eji a pÅ™eji samozÅ™ejmÄ› jenom Å¡tÄ›stí a lásku.