Politika

Kde je onen samet?

Kde je onen samet?

MÄ›l jsem svým způsobem Å¡tÄ›stí a svým způsobem smůlu, že jsem dospÄ›l právÄ› v dobÄ› revoluce zvané sametová. A že jsem shodou okolností zrovna v téže dobÄ› nastupoval na vysokou Å¡kolu. A tak jsem onu dobu zažil na vlastní kůži. A věřte mi, že to je pro mne z dneÅ¡ního úhlu pohledu skuteÄnÄ› Å¡tÄ›stí i smůla zároveň. Protože […]

Politické dění

Politické dění

Vyznáte se v politice? Protože když se nÄ›koho zeptám, jestli má rád politiku anebo se o to hodnÄ› zajímá, tak mi vÄ›tÅ¡inou říkají, že se o to nezajímají, že na to už nemají nervy. Já si myslím, že v dneÅ¡ní dobÄ› je politika opravdu taková zajímavá a také dÄ›sivá. A vy se možná ptáte, proÄ […]