Prekvapivý romantický pobyt na výročie


S priateľom sme spolu už 7 rokov a vždy ma vedel prekvapiÅ¥. No takéto prekvapenie v podobe romantického pobytu pre dvojicu vo vaÅ¡om hoteli, tak o takom nieÄom som ani nesnívala. Cez zimu sme slávili 7 rokov a on nám objednal Váš balíÄek Zimný pobyt, v ktorom bolo zahrnutých hneÄ niekoľko skvelých aktivít, na ktoré som sa veľmi teÅ¡ila, a už dopredu som plánovala, Äo a kedy budeme robiÅ¥. Po príchode do hotela sme sa ubytovali na izbe, a náš romantický pobyt mohol zaÄaÅ¥. Bolo veľmi príjemné veÄeraÅ¥ pri svieÄkach. Náš ÄaÅ¡ník bol veľmi ústretový a pozorný, ponúkol nám len to najlepÅ¡ie a vždy, keÄ nám nieÄo chýbalo, alebo sme dojedli, bol vždy nablízku, aby nám niÄ nechýbalo. Po veÄeri sme sa vybrali do wellnessu, kde nás už Äakali maséri a my sme sa oddali ich rukám. Romantický pobyt, každý iste vie, že k tomu, aby naozaj romantickým bol, nesmie chýbaÅ¥ posedávanie pri krbe, ktoré Vás zohrieva a krásna jemná melódia ako anjelsky spev. KeÄ sme dopili pohárik skvele vychladeného Å¡ampanského, kľakol si predo mňa, a v tom najneoÄakávanejÅ¡om okamihu ma prekvapil otázkou, Äi sa stanem jeho ženou. Bol to ten najromantickejší pobyt, najromantickejÅ¡ie gesto, aké kedy spravil, a k tomu eÅ¡te dodal, že nech sa tu dobre poobzerám, že by bol rád, keby sme sa v tomto krásnom hoteli mali aj náš spoloÄný svadobný deň. Myslím si, že nielen pre nás bude svadobný deň výnimoÄný, ale aj pre naÅ¡ich hostí. UrÄite sa sem, na miesto toľkej rozkoÅ¡e a romantiky, na miesto, kde ma priateľ požiadal o ruku, vrátim. Romantické pobyty sa niekedy nevydaria, ale je mi jasné, že vÅ¡etkým párom budem odporúÄaÅ¥ tento hotel, pretože tu o romantiku nie je núdza. A nielen to, ale aj pre rodiny s deÅ¥mi, pretože je tu skvelý personál, akcie, wellness centrum, reÅ¡taurácia, prostredie, ale hlavne je tu skvelá harmónia a ľudia, ktorých táto práca baví.