Politické dění


Vyznáte se v politice? Protože když se nÄ›koho zeptám, jestli má rád politiku anebo se o to hodnÄ› zajímá, tak mi vÄ›tÅ¡inou říkají, že se o to nezajímají, že na to už nemají nervy. Já si myslím, že v dneÅ¡ní dobÄ› je politika opravdu taková zajímavá a také dÄ›sivá. A vy se možná ptáte, proÄ by politika mÄ›la být dÄ›sivá. Já sice chápu, že opravdu hodnÄ› lidí si myslí, že právÄ› politika je nÄ›co, o co by se mÄ›li lidé zajímat, protože je to vlastnÄ› v naÅ¡em státÄ›. Já chápu a rozumím tomu, že lidé by mÄ›li sledovat politiku. Jenomže mi ukažte na nÄ›jakého ÄlovÄ›ka, který tÅ™eba nikdy v životÄ› si nezanadával na politiku anebo další politické strany anebo přímo na konkrétního politika?

Politice neuteÄeÅ¡.

Podle mého názoru je tohle opravdu Å¡koda, že lidé využívají hlavnÄ› toho, že tÅ™eba se opiÄí po nÄ›jakých lidech, kteří nemají rádi politiku a potom vlastnÄ› takhle haní celou politickou stranu. Ne vÅ¡ichni lidé se samozÅ™ejmÄ› shodnou na jednom názoru. Protože ne každý ÄlovÄ›k má stejné politické názory, tohle je úplnÄ› normální a tohle vůbec nezatracuji, protože tohle berou jako úplnou normálnost a vlastnÄ› také by nebylo vhodné, aby vÅ¡ichni lidi takhle vlastnÄ› mÄ›li názor na jednu politickou stranu, protože by to bylo úplnÄ› nenormální a bylo by to velice divné. Proto se také pořádají různé volby. A mimochodem, když už jsme u voleb a u politiky, tak chodíte volit?

ŘeÄnický pult.

Já jsem byla volit poprvé v osmnácti letech, protože jsem si chtÄ›la zamachrovat, že je mi osmnáct let a že můžu také volit. Jenomže jsem o tom vÄ›dÄ›la úplný kulový, jistÄ› si dokážete pÅ™edstavit, že mÄ› urÄitÄ› donutili rodiÄe, co mám volit. Tedy oni mÄ› nedonutili. Oni jenom Å™ekli, koho mám volit, takže tady si myslím, že vlastnÄ› ani takoví mladí lidé, i když jim je osmnáct let, tak nemají vůbec žádné zkuÅ¡enosti s politikou, takže jak mohou nÄ›koho volit, když vůbec nemají zkuÅ¡enosti a neznají různé politické strany a politické názory? A podle mého názoru by lidé spíše mÄ›li mít politické právo jako nÄ›koho volit, asi až tak od jednadvaceti let. V Americe jsou také tak plnoletí oddÄ›lat jednadvaceti let a myslím si, že už jsou chytÅ™ejší.